11 12 2010

9.SINIF BİYOLOJİ SORULARI TEST1

 1) Aşağıdakilerden hangileri, bugünkü anlamda hücre teorisini ifade eder?

      I- Bütün organizmalar, hücrelerden meydana gelir.
      II- Hücreler, canlıların temel yapı ve işlev birimidir.
      III- Hücreler, kendilerinden önceki hücrelerin bölünmesi ile meydana gelir.
      IV- Kalıtsal bilgiler, hücre bölünmesi ile yavru hücrelere aktarılır.

       A) I - II
       B) III - IV
       C) II - III - IV
       D) I - II - III - IV

 

  2) Hücre zarı hakkında, aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
       A) Canlı ve esnektir.
       B) Hücreyi iç etkilerden korur.
       C) Kalınlığı 75-100 Aº arasındadır.
       D) Yapısında lipit, protein ve karbonhidrat molekülleri bulunur.

 

3) Hücre zarı, aşağıdaki maddelerden hangisinin geçişini kontrol edemez?

       A) Aseton
       B) Hormon
       C) Protein
       D) Yağ

 

4) I- Golgi cisimciği ve endoplâzmik retikulumdan meydana gelir.
       II- İçleri sindirim enzimleri ile doludur.
       III- Bulundukları hücreleri sindirme özelliğine sahiptirler.

       Yukarıdaki bilgiler, hangi organele aittir?

       A) Lizozom
       B) Ribozom
       C) Koful
       D) Plâstit

 

 5) Aşağıdakilerden hangisi ribozomların görevidir?

       A) Hücre için gerekli enerjiyi oluşturmak
       B) Genlerden aldığı şifreye göre amino asitlerden protein sentezlemek
       C) Hücre yaşlanınca, hücrenin kendi kendisini sindirmesini sağlamak
       D) Salgıladıkları maddelerin etrafını bir kese ile çevirerek sitoplazmada gerekli yere göndermek

 

6) İğ iplikleri oluşturarak hücre bölünmesi sırasında kromozomların kutuplara çekilmesinde hangi organel görevlidir?

       A) Lizozom
       B) Ribozom
       C) Mitokondri
       D) Sentrozom

 

7) Aşağıda, kromozomlar hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

       A) Genleri taşır.
       B) Sayıları, her türde farklılık gösterir.
       C) Sayıları ile canlıların gelişmişliği arasında bir ilgi yoktur.
       D) Bir canlı türünün tüm üyelerinde aynı sayıdadır.

 

8) Aşağıdakilerden hangisi hücre bölünmesinin metafaz evresinde gerçekleşir?

       A) Çekirdekçik kaybolur.
       B) Kromozomlar belirginleşir.
       C) Sentrozomlar birbirinden ayrılır.
       D) Kromatitler, sentromerlerinden iğ ipliklerine bağlanır.

 

9) Aşağıda verilen hücre bölünmesi şeklinde, hücre hangi evrededir?

      
       A) Profaz
       B) Metafaz
       C) Anafaz
       D) Telofaz

 

  10) Aşağıdakilerden hangisi, mayoz bölünmenin özelliğidir?

       A) Bölünme ile iki hücre oluşur.
       B) Kromozom sayısı yarıya iner.
       C) Canlının büyüme ve gelişmesini sağlar.
       D) Tek hücreli canlılarda üremeyi sağlar.

[1]='D';[2]='B';[3]='A';[4]='A';[5]='B'; [6]='D';[7]='B';[8]='D';[9]='B';[10]='B';

121
0
0
Yorum Yaz